Структура

Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата през 2008 г. До тогава екипът е работил в съдружие с наименование Адвокатска кантора "Гачев, Балева, партньори". При подбора на партньори дружеството се ръководи преди всичко от желанието на колегите за работа, възможността им да преодоляват трудности, задължително е свободното изразяване на мнение, умението за работа в екип при условията на взаимозаменяемост. Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" включва в състава си адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници. Дружеството работи самостоятелно и съвместно с други адвокати и сдружения в страната и в чужбина.

Bulgarian