Клиенти и възнаграждения

Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" е ориентирано към работа преимуществено с клиенти - юридически лица. Дружеството приема да защитава интереси и на физически лица. Предоставянето на информация за фирмите и имената на клиентите е форма на реклама, която е забранена от ЗА. Предоставянето на такава информация е в противоречие и с дискретността - правило в работата на дружеството. Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" предлага на своите клиенти предварително сключване на договор за определяне възнаграждението за адвокатската работа. Клиентът предварително знае каква работа ще получи и какво ще заплати за нея. Размерът на възнаграждението за адвокатската работа се определя чрез съгласуване с клиента. Критерий при определяне размера на възнагражденията е[url=http://lex.bg/f/n1_mrav.htm] Наредба № 1/2004 г.[/url] на Висшия адвокатски съвет.

Bulgarian