Адвокат Адриана Петкова Балева

advokat adriana baleva

Адвокат Адриана Петкова Балева е завършила право в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1981 г. От 1984 г. до 1986г. е младши-съдия в Софийски градски съд. От 1986г. до 1995г. е съдия в Софийски районен съд и в Софийски градски съд . От 1995г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Адвокат Адриана Балева работи в областта на гражданското, търговското и административното право като съдебен адвокат и консултант. Има право да се явява пред всички български съдилища, арбитражи и особени юрисдикции. Ползва руски и френски език.

Bulgarian