slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3
Правила

В адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" са задължителни следните правила:

  • краткост на писмените материали,

  • задължително съообразяване практиката на ВС, ВКС и ВАС,

  • непрекъснат контрол върху работата...

Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата през 2008 г. До тогава екипът е работил в съдружие с наименование Адвокатска кантора "Гачев, Балева, партньори". При подбора на партньори дружеството се ръководи преди всичко от желанието на колегите за работа, възможността им да преодоляват трудности, задължително е свободното изразяване на мнение, умението за работа в екип при...

Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори" е ориентирано към работа преимуществено с клиенти - юридически лица. Дружеството приема да защитава интереси и на физически лица. Предоставянето на информация за фирмите и имената на клиентите е форма на реклама, която е забранена от ЗА. Предоставянето на такава информация е в противоречие и с дискретността - правило в работата на дружеството. Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори"...